میراث پر دردسر «امام غیرمعصوم»

با نزدیک شدن سالروز مرگ روح‌الله خمینی، بحث بر سر پایبندی و عدم پایبندی به دیدگاه‌ها و سیاست‌های او بالا گرفته است. اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو خود را میراث‌دار اندیشه و راه خمینی و رقیب را بی‌اعتقاد به او می‌خوانند.

روح‌الله خمینی که معتقدانش او را “امام راحل” و “بنیانگذار جمهوری اسلامی” می‌خوانند، چه پیش از انقلاب و چه در سال‌های بعد در مورد بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی سخنان پرتناقضی ایراد کرده که اکنون مایه‌ی دردسر تمام کسانی شده که خود را پیرو او می‌خوانند. در میان گفته‌های خمینی از سخنانی در مورد آزاد بودن گروه‌های مارکسیستی تا اظهاراتی در مورد نفی حق حیات برای تمام حزب‌ها جز «حزب‌الله» را می‌توان یافت. برخی از آرای او را می‌توان به اعتقادش به حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی تعبیر کرد و برخی دیگر از احکامش در عمل به قربانی شدن هزاران نفر به اتهام‌هایی چون “محارب” و “مفسد فی‌الارض” انجامیده.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!