سناریوی امنیتی ها علیه تحکیم شکست خورد

در ادامه فشارها بر فعالان دانشجویی، دو تن از اعضای ستاد دانشجویی مهدی کروبی بازداشت شده اند و از وضعیت دو دانشجوی کرد هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که سناریوی نهادهای امنیتی علیه دفتر تحکیم نیز شکست خورد.

در حالی که روز سه شنبه، خبرگزاری فارس متنی منسوب به مرتضی سیمیاری رامنتشر کرده و از قول وی نوشته بود که از عضویت در دفتر تحکیم وحدت، استعفا داده است، یکی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم، این خبر را تکذیب و اعلام کرد که مرتضی سیمیاری به زودی خبر فارس را تکذیب خواهد کرد.

علی قلی زاده، در پاسخ به متنی که از ایمیل مرتضی سیمیاری ارسال شده بود، نوشته است که او و خانواده اش در این مدت تحت فشارهای شدید بوده ا ند، به گونه ای که مادر این فعال دانشجویی تاکنون به دلیل این فشارها چندین بار در بیمارستان بستری شده است.

وی در عین حال به “دانشجو نیوز” گفت که مرتضی سمیاری چندین ساعت پس از انتشار استعفانامه جعلی در …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!