نژاد پرستی عربها بر ضد ایرانیها

در چند روز گذشته پس از اتفاقی‌ که در غزه افتاد، گشتاپوی جمهوری اسلامی در این سایت هر کسی‌ رو که نیامده برای فلسطینیها سینه بزنه “نژاد پرست” بر ضد عربها خونده. آخه یکی‌ نیست به اینها بگه که در تاریخ مدرن (و حتا باستان ایران) ایرانیها کی‌ بر ضد عربها نژاد پرست بودند؟ تازه این عربها هستند که بر ضد ایرنیها نژاد پرست بوده و هستند. اینهم چند مثال:

۱. تغییر دادن اسم خلیج فارس به خلیج “عربی‌”. اینها انقدر نژاد پرستند که نمیتنند اسم تاریخی‌ یک دریا را قبول کنند چون اسم “فارس” توشه! با اینکه دریای عمان و دریای عرب رو هم دارند. مگر ایرنیها هستند که میخوان اسم دریاهای اینها رو عوض کنند؟

۲. وقت جنگ با عراق، تمام کشورهای عربی‌ (به استثنایه سوریه-اونهم برای منفعت خودش) بر ضد ایران جمع شده بودند و پول و اسلحه و تسلیحات در اختیار صدام میگذاشتند. همین فلستینیهای عزیزتون هم مسلسل به دست گرفته بودند و در جبهه کمک عراقیها ایرانی‌ میکشتند. همه‌اش هم به اسم برداری “عرب”.

۳. وقتی‌ که عراقیها به ایران حمله کرده بودند، تمام عربها به خوزستان می‌گفتند عربستان و به خرمشهر می‌گفتند محمره.

۴. عربها هماشون (حتی سوریه) میگن که سه تا جزیره مال عربهاست.

حالا اینهرو داشته باشید و ببینید که در عوض اینهمه نژاد پرستی‌ ایرانیها چکار کردند:

۱. به بحرین استقلال دادند.

۲. هیچوقت چشمداشتی به خاک هیچ کشور عربی‌ نداشتند.

۳. هیقوقت نخواستند که اسم دریای عرب یا عمان رو عوض کنند.

۴. تو سال ۱۹۷۵ با اینکه می‌توانستند تا بغداد هم پیشروی کنند و مادر صدام حسین رو بیارند تو ایران به عنوان کنیز بفروشند، اینکار رو نکردند، و نه تنها با عراق صلح کردند، بلکه حق نصف اروند رود رو هم بهشون دادند.

۵. در ۳۱ سال گذشته هم بیلیونها دلار از حلق مردم ایران در آوردند و به جیب هر چی‌ اراذل و اوباش لبنانی و فلسطینی و عراقی ریختند.

حالا بفرمائید کی‌ نژاد پرسته؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!