مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی برگزار شد

این مراسم پیش از ظهر جمعه با سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و متولی آرامگاه او به عنوان جمله سخنرانان پیش از خطبه، آغاز شد و سپس آیت الله خامنه ای خطبه های نماز جمعه را ایراد کرد.

آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز جمعه، ضمن تفسیر خود از یکی از آیات قرآن، گفت که برای رسیدن انقلاب به هدف اصلی خود، نباید جهتگیری اصلی آن تغییر یابد و هشدار داد که این انحراف گاه به شکل تغییری مختصر آغاز می شود و به مرور زمان گسترش می یابد و به انحرافی بزرگ تبدیل می شود.

وی گفت کسانی که در صدد تغییر در هدف های انقلاب ایران بر می آیند همیشه چنان حرکت نمی کنند که مخالفت آنان با انقلاب مشخص شود، و حتی گاه به عنوان طرفداری از انقلاب، حرکتی می کنند که انقلاب از جهتگیری خود به کلی دور بیافتد.

به گفته رهبری جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از وقوع اینگونه “انحرافات” باید شاخص هایی وجود داشته باشد و افزود که … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!