مشگل ما و یا مشگل دنیا; مقایسه دیکتاتوری هیتلری و عربی

مشگل ما و یا مشگل دنیا مقایسه دیکتاتوری هیتلری و عربی

یادم میآید موقعی که دانشجو بودم آقای دکتر شهابی گفت ما ایرانی ها بسیار افراط و تفریط کن هستیم به یک کشمش گرمی مان میکند و به یک غوره سردیمان. به کسی که لب بام بود گفتند آقا عقب تر برو که از بام به پایین نیفتی. او آنقدر عقب عقب رفت تا از آن سر دیگر بام به پایین پرت شد.

اکنون هم کشور ما دچار مشگلاتی شده است. اگر به کتابی که من در میان کتابهایم پیدا کردم و نوشته های یک پسر بچه سیزده ساله در شصت سال پیش بود مراجعه کنم میبینم که تمامی مشگلات را او در آن زمان میدیده ودرک میکرده است. ما تقصیر را سعی میکنیم گردن دیگران بیاندازیم. مثلا اکنون گروهی بنام بیداری و ضد خرافات تمامی تقصیر ها را گردن خدا پرستی و اعتقاد به وجود او میدانند. گروهی اسلام را مقصر واقعی میدانند و گروهی هم شاه را مقصر میدانند که بیخود و بسادگی ول کرد و رفت گروهی وسایل ارتباط جمعی را مقصر میدانند که با دامن زدن به اختلافات و مشگلات مردم و دادن یک تصویر خوب از آنچه میخواستند مردم را بطرفی که قرار بود هدایت کنند هدایت کردند. حتما شما هم یادتان است که بی بی سی  ویوس آف آمریکا دویچه وله  چقدر در آن زمان از انقلاب نشده ایران تعریف میکرد و شاه را مقصر همه بدبختی های ملت ایران تصویر مینمود.

گروهی هم نفت را مقصر میدانندکه بجای تلای سیاه بلای سیاه ایرانیان شده است. و کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی های خود برای خرید ارزان ویا غارت ثروتهای ملی کشورهای در حال توسعه برنامه ریزی میکنند. گروهی هم خیانت ایرانیان را پایه اصلی میدانند که چون بعضی از ایرانیان برای دریافت پول و رشوه های سنگین و برای حفظ منافع خودشان کشور و مردم را به بیگانگان فروختند. و یا اینکه شاه دوست صمیمی نیکسون بود و برای رییس جمهور شدن او مخارج بسیاری از کیسه ملت ایران کرده بود که این موضوع باعث خشم کارتر شد و سعی کرد او را به زیر بکشد. میگویند بعدا پشیمان شد و پشیمانی سودی نداشت.

آنچه مسلم است خارجی ها دلشان برای  ما نمیسوزد آنان فکر منافع خود هستند اگر این منافع حتی به قیمت جان فرزندان ما و ویرانی کشورهای دیگر تمام شود. اکنون هم از شمال دندان تیز کرده اندکه دریای مازندران را غارت کنند و از جنوب هم دندانها تیز است که خلیج پارس را از دست ما خارج کنند. علاوه بر اینها سایر کشورها هم دندان تیز کرده اند که از این سفره برداشتی سنگین نمایند. درست مثل اینکه خانه ای را دزد بزند و در پیکرش درهم و داغون شود آنوقت همه همسایه هم مترصد هستند که اگر میتوانند چیزی کش بروند.

البته این تنها ما نیستیم که دچار این بحرانها میشویم حتی ملت زنده و صنعتی مثل آلمان هم دچار این چنین بحرانی شد. یک دیوانه از طریق تبلیغات کوبنده توانست ابتدا صدراعظم آلمان بشود و سپس دیکتاتور تمام عیار آن کشور. تبلیغات کوبنده میتواند شب را روز جلوه دهد و ناکس را کس بنمایاند. وعده های دروغین و گفتار های شیادانه و سو استفاده از عواطف مردم همه میتوانند در خدمت دروغ قرار گیرند.

دیکتاتور خود را برتر از همه و چیزی نظیر خدا میداند و بقیه را مشتی آدم ابله و احمق میپندارد که بایست با زور حرف او را اطاعت کنند. هیتلر و صدام دو نمونه خوب برای درس دیکتاتور شناسی است. هر دو در حماقت نظیر نداشتند و خود را بی جهت قدرت برتر میدانستند. هیتلر میخواست با تمام جهان بجنگد و همه را نابود کند و از توان کشور خودش و دو کشور دیگر مثل ژاپن و ایتالیا برای این کار مایه میگذاشت در صوریتکه هر بچه مدرسه ای میداند که سه کشور نمیتواند با تمامی دنیای آنروز نبرد کند و پیروز بشود ودر بلند مدت نابود خواهد شد. خود آلمانیها هم اکنون اینرا میگویند که او میخواست با روسیه  آمریکا  بریتانیا و… بجنگد در صورتیکه توان آن را نداشت نه از نظر نظامی و نه از نظر تعداد افراد و امکانات و او یک حسابگر نادان بود.

صدام هم میخواست با آمریکا سرشاخ شود. او که یک کشور کوچک و غیر صنعتی بود میخواست با غول بی شاخ و دمی مثل آمریکا صنعتی که ابر قدرت بود نبرد کند. آمریکا متحدانی هم داشت که با او همگام بودند ولی صدام حتی متحدینی هم نداشت خوب هر بچه دبستانی میفهمد که او بازنده مطلق میشد. ولی جنون دیکتاتوری او و هیتلر به آنان حتی اجازه فکر کردن را هم نمیدادند.

ملت های دنیای سوم اسیر خودخواهی ها و کم دانشی های خودشان هستند. خودخواهی ها و تمامیت خواهی است که دارد این ملت ها را از بین میبرد. تمام یا اکثر مردم دنیای سوم از دانش اجتماعی محروم هستند. آنان براحتی گول میخورند و براحتی تسلیم شیادان میگردند. متاسفانه خودخواهی های و تمامیت طلبی ها و اینکه مردم خود را عقل کل هم میدانند مزید بر علت است. مردی که شش کلاس سواد دارد کلام استاد دانشگاه را اشتباه  میپندارد او را بیسواد خطاب میکند. پسربچه ای امتحان کلاس دوازده را قبول شده است پدر فوق لیسانسش را بیسواد خطاب میکند. و این خودبزرگ بینی ها دمار از روزگار ما در خواهد آورد. هیتلری که یک کارگر معمولی بود حالا خدایی میکرد و هیچ کس را قبول نداشت و خود را عقل کل جهان میدانست. شیوخ عربی که میلیاردها دلار پول نفت را به کمک غربیان در کشورهای آنان ذخیره کرده اند برای مردم خود هیچ ارزشی قایل نیستند و با نهایت دیکتاتوری بر آنان حکومت میکنند و میخواهند با کمک استعماگران شرق و غرب ملتهای خود را در بیسوادی حماقت و تعصب نگه دارند تا برآنان مسلط باشند.

دولتهای غربی برای ما طالبان و القاعده میسازند و بعد هم مثلا میخواهند با آنان مبارزه کنند. آنان دیکتاتوری چون صدام را علم میکنند بعد هم در برابر همه جنایت های او سکوت مینمایند برادران کرد و عراقی مارا او با اسلحه های پیشرفته و شیمیایی میکشد و همه به به چه چه میکنند و هیچ حقوق بشری هم به او اعتراض نمیکند ولی ناگهان که میبینند که طرف دارد پررو میشود حمله میکنند و دمار از روزگار او و مردم بیگناه در میآورند. و او را مثل یک جانی ابله اعدام میکنند.

عربان با وجود اینکه تعداد واقعی شان کمتر از ایرانیان است و بعضی از ملت ها را آنان معرب کرده اند مثل مصر آرامی و یا مراکش بربر را آنوقت دودریا در حدود ایران بنام خودشان دارند دریای عرب و دریای عمان آنوقت بهمان خلیج پارس هم چشم دوخته اند و میخواهند آنرا هم مال خودشان و بنام خودشان بکنند. در صوریتکه تاق کسری در عراق است  و ما هیچ  ادعایی نداشته ایم.

آنان اینهمه کشور های عربی دارند ولی باز با عموزادگان یهودی خود در کش و قوس هستند و نمیخواهند که در کنارشان با صلح و صفا زندگی کنند. آنان سالیان سال در زیر سلطه ترکان عثمانی بودند که بعد با حمایت انگلستان و برای منافع آنان از بدنه امپراتوری عثمانی جدا شدند ولی حالا هم باز سرجنگ وکشت و کشتار دارند.

راه چاره چیست ما هم بایست مثل اتحادیه اروپا و یا ایالات  و ولایات متحده آمریکا با هم متحد شویم و شیوخ عرب و ثروتمندان خاورمیانه بایست سرمایه خود را صرف علم و دانش ایجاد کار و مسکن و آبادی و ساختن بیمارستانها و دانشگاهها و مدارس فنی و حرفه ای کنند و سایر مشگلات را هم با هم در محیطی دوستانه حل و فصل نماییم.

آنان بایست دست از دزدی فساد و شهوت رانی و تمامیت طلبی ها دست بردارند و از اسلام بعنوان یک حربه بر علیه مردم سو استفاده نکنند بلکه دستوران پیشرفته اسلام را بکار بندند. احترام متقابل و پیشرفت علمی و اخلاقی بسیاری از مشگلات ما راحل خواهد کرد. ولی متاسفانه آنان بقای ثروت و بزرگی خود را در تفرقه و تعصب و کشت و کشتار میبینند و میخواهند که بر ملت  هایی علیل و ابله حکومت کنند که از آنان بدون چون چرا اطاعت محض نمایند.

روحانی میلیارد میخواهدکه مردم اورا چون خدا بپرستند و با او هیچ بگو و مگو نکنند و هر اشتباه اورا وحی الهی بدانند. مرده پرست باشند و بیک آدم معمولی احترام خدایی بگذارند و مثل بت اورا پرستش کنند. به عبارت دیگر آنان میخواهند کعبه را بتکده خود کنند و آنهمه بتی که شکسته شده دوباره ترممیم و بخورد ملتهایشان بدهند. تعصب  بیسوادی و کشت کشتار و جنگ و خون ریزی را ترویج دهند و از علم دانش و بینش و جهان بینی فاصله بگیرند تا بیشتر بتوانند سرمایه های ملی را تاراج و در بانکهای خارجی برای آن دنیا و هدیه به حوریان همیشه باکره بهشتی تقدیم نمایند.

در این دنیا هم حوریان زمینی را در حرمسراهای خود گرد آوری کنند و به ریش ایمان داران بخندند. دوره شیادی و سواستفاده از عواطف لطیف انسانی هم روزی بپایان خواهد رسید و سرنوشتی نظیر صدام در راه برای سایر دیکتاتور هاست. پس بیایید از تفرقه و بی دانشی فاصله بگیریم و با تساهل با هم برخورد کنیم تا مشت سوداگران مرگ و دیوانه گان دیکتاتور باز شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!