ناتانیاهو با ذکر شهادتین به دین حنیف اسلام مشرف گردید

  خبر طنز   


ناتانیاهو با ذکر شهادتین به دین حنیف اسلام مشرف گردید

 


خبرگزاری کلاغ پرس از دالقوز آباد: این خبر بهجت اثر را به تمام دنیا مخابره کنید…..ناتانیاهو با ذکر شهادتین به دین حنیف اسلام مشرف گردید…میگویند که ناتانیاهو از اقدام انساندوستانه سر نشینان سراسر پر ازمهر و محبت کشتی ترکیه نمک گیر و انقدر دگرگون شده که بلافاصله برای جبران این عمل انساندوستانه، با ارسال چند کشتی کمک به سواحل ترکیه، بر ای تروریست های سازمان پژاک، محبت را با محبت پاسخ گفته است.

میگویند از هم اکنون آقای اردوغان در  کنار ساحل تنگه داردانل با دسته بیل منتظر آنهاست تا مادرشان را به عزایشان بنشاند.

ناظران امور عقیده دارند که آقای اردوغان هم م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!