همزمان با تلاش برای دستگیری صباواصفی؛ تصادف و بیش از۷۲ساعت درکوما

یک منبع موثق درگفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تایید کرد که صبا واصفی فعال جوان حوزه حقوق بشر وجنبش زنان روز سه شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده اعدام عازم شهریارشده بود با یک موتور تصادف کرد که براثرضربه ناشی از تصادم و اصابت سرش به جسم سخت درکنار جاده دچار اختلال درهوشیاری شد و به حالت کومارفت. طی ۷۲ ساعت گذشته او به صورت کامل درکوما بود و پزشکان گفتند که این حالت ممکن از یک ساعت تا یک سال طول بکشد. پزشکان همچنین گفتند که خوشبختانه وی دچارضربه مغزی نشده است.
این درحالی است که ماموران امنیتی روز دوشنبه با مراجعه به منزل پدر صبا واصفی به جستجوی منزل پرداختند و در پی دستگیری وی بودند. در پی این مراجعه برخی از وسایل شخصی خانم واصفی از جمله دفتر یادداشت های شخصی، دفترچه تلفن و کتابها و جزوات درسی او توسط مامورین ضبط شد. او پیش از این چندین بار احضار شده بود و چندین بار مقامات امنیتی به صورت تلفنی به وی در مو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!