مشروح سخنان رئیس جمهور در حرم خمینی

امام (ره) معتقد كه وراثت زمين از آن صالحان است. او
به دنبال نجات تمام بشريت بود. نگاه او جهاني بود. او ساختن و پيشرفت
ايران را و نجات بشريت را دو روي يك سكه و لازم ‌و ملزوم هم مي‌دانست.  او
رهبري حقيقي ملت ايران را متعلق به حضرت مهدي(عج) مي‌دانست و مي‌فرمود اين
كشور و نهضت صاحب دارد.  امام (ره) نظام ولايت را حلقه اتصال مردم به آسمان
و حلقه اتصال مردم به رهبر حقيقي يگانه عالم حضرت مولا مي‌دانست و
ماندگاري و مشروعيت نظام اسلامي را از اين ناحيه مي‌دانست.  امام (ره) عزيز
انتظار مصلح را اساس حركت مي‌دانست و انقلاب اسلامي را تمهيد حضور امام
(ره) مي‌شمرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!