پوزش نوكيا زيمنس بخاطر فروش تكنولوژى رديابى به رژیم

به گزارش بلومبرگ بيزنس ويک، كمپانى نوكيا زيمنس از اينكه به رژیم سركوبگر و آدمکش جمهوری اسلامی تكنولوژى رديابى تلفن فروخته است، اظهار تاسف كرد.

این کمپانی سال گذشته در پى فروش تكنولوژى رديابى تلفنها به رژيم تهران در مركز يک موضوع بحث انگيز اخلاقى قرار گرفت.

این منبع نوشت، در جلسه ای كه توسط اتحاديه اروپا برگزار شده بود، كمپانى زيمنس- نوكيا، سهم خود را در سركوب وحشيانه معترضان در تظاهرات سال گذشته ایران با فروش وسايل كنترل تلفنهاى موبيل به رژيم مستبد تهران، پذيرفت.

مسئول بازاريابى نوکیا زیمنس در این جلسه گفت، تاسف بار است كه اين تكنولوژى پیشرفته عليه ناراضيان بکار گرفته شده است.

وى افزود اين كمپانى از اين كار درس آموخت و در حال حاضر از فروش مركز مانيتورينگ صرف نظر كرده است.

نماینده گزارشگران بدون مرز نیز در این جلسه گفت، كنگره آمريكا اخيرا قانونی را وضع کرد كه به موجب آن كمپانيها از همكارى با رژيم… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!