بهرامیان: بچه را كشتيد، چرا جسد را به خانواده تحويل نمى دهيد؟

بر پايه گزارش ها و به گفته استاندار كردستان، اجساد پنج تن از زندانيان سياسى كه ماه گذشته اعدام شده بودند، به صورت مخفيانه توسط ماموران دولتى دفن شده اند.

شيرين علم هولى، فرزاد كمانگر، على حيدريان، فرهاد وكيلى و مهدى اسلاميان روز يكشنبه ۱۹ ارديبهشت در زندان اوين به دار آويخته شدند.

عليرغم تقاضاى مكرر خانواده اين پنج تن، پيكر بى جان آنها به بستگانشان تحويل داده نشده است.

خبر داريد كه چه موقع اين پيكرها را دفن كردند يا تازه با خبر شديد؟

اصلا. همين الان هم نمى دانم. حتى الان هم علامت سئوال هست. شايد دفن كردند، نكردند؟ فرضا اگر دفن نكردند، براى چه نگاه داشته ايد؟ اگر دفن كرديد چرا قبلا نگفتيد ما مى خواهيم دفن كنيم. جسد را نمى دهيم. و چرا نمى دهيد؟ با كدام ضوابط قانونى؟ حالا بچه ها را كشتيد، چرا جسد خالى را به خانواده تحويل نمى دهيد؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!