خشمگین از روسیه، نگران از ترکیه

با همسویی بیشتر مواضع روسیه با غرب در قبال پرونده هسته‌ای ایران انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی به همسایه شمالی نیز شدت یافته است. در این میان ایفای نقش ترکیه در مناقشه هسته‌ای نیز با ابهام‌ و بدبینی‌ همراه شده است.

پس از سخنرانی دو هفته پیش محمود احمدی‌نژاد در کرمان که آشکارا مقام‌های کرملین را به باد انتقاد گرفت، حملات نهادها و شخصیت‌های دیگر جمهوری اسلامی به روسیه نیز شدت یافته است. در همین حال، روسیه نیز در هماهنگی با سیاست‌های آمریکا و کشورهای غرب نسبت به ایران هر روز گام‌های تازه‌تری برمی‌دارد.

روز یکشنبه دیمتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه ضمن دیدار با صدراعظم آلمان از قطعی‌بودن تصویب تحریم‌ها علیه ایران سخن گفت. محمدرضا تاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر این اظهارات را “غیرقابل باور” خواند. او با طرح ا ین ادعا که پس از سخنان احمدی‌نژاد در کرمان، مقام‌های…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!