هیچ مشکلی برای تصویب این قطعنامه مشاهده نمی شود

18 خرداد خبرگزاری «ریا نووستی»/ یک دیپلمات عالیرتبه نزدیک به روند مذاکراتی روز سه شنبه در مسکو به خبرنگاران اطلاع داد که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ایران به طور کامل هماهنگ شده است.

وی گفت: “هیچ مشکلی برای تصویب این قطعنامه مشاهده نمی شود”.

در همین حال وی به تاریخ احتمالی صدور قطعنامه اشاره ای نکرد.

پیشنویس قطعنامه تحریمات احتمالی علیه ایران توسط نمایندگان گروه “1+5” میانجیان بین المللی حل مسئله هسته ای ایران (پنج عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان) بررسی شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!