پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سالگرد جنبش بیست و دوم خرداد

دبیرخانۀ رضا پهلوی
سه شنبه 18 خرداد 1389

هم میهنانم، شیرزنان و شیرمردان آزادیخواه،

بیشتر از سی سال است که مردم پُر همت و آهنین ارادۀ میهن عزیز ما در راه دستیابی به حقوق مسلم خویش دلاورانه کوشیده اند. شمار زنان و مردان از خود گذشته ای که در این تلاش های حماسه آفرین از جان خویش نیز دریغ نکرده اند از حساب بیرون است. یاد و نامشان به یقین در برگ های زرین تاریخ وطن جاودانه و محترم خواهد ماند. اما، غیرت و همتی که فرزندان شیردل وطن در پیکار با دشمنی بی رحم و خونریز در سالی که گذشت از خود نشان داده اند در تاریخ پُر حماسۀ جنبش آزادی خواهانۀ مردم ایران نظیر و بدیلی ندارد.

انتخابات مخدوش و نامشروعی که رژیم ولایت فقیه، بر الگوی همۀ انتخابات باطل پیشینش، برگذار کرد نمایشی تازه و بی شرمانه از دشمنی همیشگی اش با ابتدایی ترین حقوق ملت بود. این بار، اما، میلیون ها تن از مردم ایران، خشمگین و به بهانۀ دستبرد آشکا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!