کلینتون: رژیم تهران با تحریمهای بی سابقه روبرو است

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آمریکا امروز در آستانه رای گیری شورای امنیت سازمان ملل در مورد چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی گفت، رژیم تهران با تحریمهای مهم و بی سابقه روبرو است.

هیلاری کلینتون که در اکوادور در آمریکای جنوبی بسر می برد، گفت، تحریمهای جدیدی که قرار است علیه رژیم تهران اعمال شود، تحریمهايی مهم خواهد بود که این رژیم تا کنون با آن مواجه نبوده است.

از سوی دیگر در نیویورک، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که قطعنامه تحریمهای جدید که قرار است روز چهارشنبه در شورای امنیت تصویب شود، تاثیر جدی بر روی رژیم تهران خواهد داشت.

سوزان رایس گفت، این یک قطعنامه قوی است که می تواند در خیلی از زمینه ها گسترش پیدا کند و مطمئنا تاثیری جدی و ملموس بر رژیم تهران خواهد گذاشت.

مقامت آمریکايی پیش تر گفته بودند این قطعنامه مقدمه تشدید تحریم های یکجانبه کشورها علیه رژیم تهران است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!