خشونت علیه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات

گروهی از بازداشت شدگان بعد از حوادث انتخابات می گویند در بازداشتگاههای ایران مورد خشونت قرار گرفته اند. بعضی هم می گویند به آنها تجاوز شده .مساله ای که دولت ایران آن را رد کرده . نعیمه نامجو در گزارشی نگاهی کرده به حادثه ای که برای یکی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات رخ داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!