کروبی و موسوی: راهپیمایی پیش‌بینی شده برگزار نمی‌شود

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت در ایران می گویند که به دلیل “حفظ جان و مال مردم” از برگزاری راهپیمایی در سالگرد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور صرف نظر کرده اند.

آقای کروبی و آقای موسوی امروز پنج شنبه ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن) در بیانیه ای مشترک نوشته اند: “با توجه سابقه سیاه یک سال گذشته در سرکوب معترضانی که تنها جرمشان طلب نمودن رأی خود به شیوه مسالمت آمیز بود و همچنین اخبار رسیده از سازماندهی مجدد افراطیون و سرکوبگران در جهت یورش به مردم بی دفاع و مظلوم، از مردم و معترضان می خواهیم که خواسته ها و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزینه تر و موثرتری دنبال کنند”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!