اظهارات-مهم-رئیس-جمهور-درباره-22خرداد،-طرح-مبارزه-با-بدحجابی

*سوال مجری درباره برخوردهای اخیر مبارزه با بدحجابی: اگر خانم ها در جامعه جایگاه بالایی دارند چرا هر وقت بحث مشکلات فرهنگ و جامعه از جمله بحث حجاب و عفاف مطرح می شود زنان متهم ردیف اول هستند ؟

پاسخ رئیس جمهور: اینها ربطی به دولت ندارد و دولت واقعا در این مسائل دخالتی ندارد؛ ما اینها را توهین می دانیم که زن و مردی در خیابان راه بروند و کسی بیاید بگوید نسبت شما چیست .
هیچ کس حق ندارد در این مورد سوال کند، این به معنای آن نیست که ما نابسامانی های اجتماعی را نمی بینیم و یا نباید اصلاح کنیم بلکه می گویم این روش، روش درستی نیست.اینها مال دولت نیست و آنها را قبول نداریم و تا آنجایی که بتوانیم برخورد و کنترل می کنیم .

برخی ها هستند که تا اسم زن می آید ناراحت می شوند ؛ آنها باید خود را درست کنند . وقتی نابسامانی های اخلاقی پیش می اید همه مقصر هستند و مردها نیز بیشتر مقصرند .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!