تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمهای سخت تر علیه رژیم

ه گزارش خبرگزاری فرانسه از لوکزامبورگ، وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر تشدید تحریمهای این اتحادیه علیه رژیم تهران به توافق رسیدند.

پیش تر گفته شده بود اتحادیه اروپا تلاش می کند مستقل از شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های بیشتری را علیه رژیم تهران اعمال کند.

شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه گذشته در قطعنامه ای، تحریم های جدیدی را علیه رژیم تهران تصویب کرد.

به گفته یک منبع دیپلمایتک اروپايی، تحریم های مستقل اتحادیه اروپا، بخش های انرژی، بازرگانی، حمل و نقل و بانک و بیمه رژیم تهران را هدف قرار خواهد داد.

براساس این گزارش، اتحادیه اروپا قصد دارد سرمایه گذاری های جدید، انتقال فناروی، تجهیزات و خدمات را در بخش های نفت و گاز ایران منع کند.

همچنین در بخش بازرگانی، اتحادیه اروپا محدودیت هایی را درباره انتقال کالاهای حساس دارای کاربرد نظامی به ایران و بخش بیمه های بازرگانی اعمال می کند.

اتح… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!