وزير اطلاعات از بازداشت چند متهم به بمبگذاری در تهران خبر داد

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران، روز سه شنبه گفته است: نيروهای امنيتی افراد اصلی «دو تيم» مرتبط با سازمان مجاهدين خلق که قصد بمبگذاری در سالروز حوادث ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ در تهران را داشتند، بازداشت کرده اند.

حيدر مصلحی می گويد اين افراد به دنبال بمبگذاری در چند ميدان شهر تهران بودند، ولی «قبل از هرگونه تحرکی دستگير شدند».

وزيراطلاعات جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت شده وهمچنين مشخصات آنها را اعلام نکرده، ولی گفته است از اين افراد در زمان دستگيری مقاديری مواد ساخت بمب گوگرد، اکليل، سرنج، بنزين و کوکتل مولوتف آماده کشف شد.

وزير اطلاعات ايران همچنين گفته است:« يکی از سرتيم های دستگير شده در خوابگاه دانشگاه مستقر شده بود و از امکانات آنجا استفاده می‌کرد که رديابی وی ممکن نباشد و در حين دستگيری از داخل خوابگاه کوکتل مولوتوف آماده کشف شد»

حيدر مصلحی همچنین گفته است: سازمان مجاهدين خلق با «به کارگيری برخی از…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!