فاشیست خودتی

امروز محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق نظام پر برکت در دیداری فرموده اند:

“بنده متهم می‌شوم به طرفداری از لیبرالیسم و از آن طرف یک نوع رفتارهای فاشیستی در کشور وجود دارد که به نام اسلام و انقلاب می‌خواهند آن را در کشور جا بیندازند. نمی‌توانیم با حربه فاشیسم به جنگ لیبرالیسم برویم، هم فاشیسم و هم لیبرالیسم قابل نقد است البته فاشیسم از لیبرالیسم بسیار بدتر و خطرناکتر است.”

مصطقی تاج زاده یکی از دوستان نزدیک آقای رئیس جمهور اسبق که از روزهای اول انقلاب شکوهمند همکار نزدیک او نیز بوده در نامه سر گشاده اخیر خود گفته:

«بعضی بازجوها می‌کوشیدند با یادآوری مواردی از افراط کاری‌های دهه نخستین انقلاب، مرا و خط امامی‌های آن دوره و اصلاح‌طلبان کنونی را “فاشیست” معرفی کنند. متقابلاً من هم با یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام، در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می‌شود، ‌توضیح می‌دادم که همه ما در آن دوره خطاهای جدی داشتیم، اما شما همین امروز به جای آن‌که جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهید، همان خطاها را در شرایطی که کشور نه در حال جنگ است و نه از تروریسم گسترده و کور رنج می‌برد، ادامه می‌دهید. به همین دلیل دیگر نمی‌توان آن را “خطا” نامید و ناشی از بی‌تجربگی انقلابیون دانست.»

. دو نتیجه منطقی و یک نتیجه گیری کلی:

– از روز اول انقلاب شکوهمند، فاشیسم در میان اسلامیستها مشهود بوده.

– پس از سی و یکسال فاشیسم در میان اسلامیستها وجود دارد.

نتیجه کلی: کی بود کی بود من نبودم اسلامیستها هم حکایتی است.

http://www.sahamnews.org/?p=3992

http://www.sahamnews.org/?p=3865

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!