نادران: اگرگزارش حمله به کوی خوانده نشود،اطلاعات را افشامی‌کنم

در حالی که یک سال از حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه می‌گذرد و هنوز عاملان این حادثه معرفی و محاکمه نشده‌اند، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس تهدید کرده است که اگر گزارش مجلس در این مورد قرائت نشود، اطلاعات این پرونده را در اختیار رسانه‌ها خواهد گذاشت.

الیاس نادران که عضو کمیته «حقیقت‌یاب» مجلس درباره حمله به کوی دانشگاه است، در مصاحبه با سایت جهان گفت: «نمی دانم آقایان چه بهانه‌ای برای عدم اطلاع‌رسانی در این پرونده دارند. رسیدگی سریع و برخورد قاطع با عوامل این پرونده یکی از نقاط مثبت حوادث پس از انتخابات است.»

الیاس نادران همچنین گفته است که سحر ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، پس از اطلاع از این حادثه به کوی دانشگاه رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند.

این نماینده اصواگرا می‌گوید: «دیدم یک فاجعه وسیعی رخ‌داده است. با آقایان زاکانی، سروری، جلالی و ابوترابی تماس گرفتم و موضوع را درمیان گذاشتم. کمیته پی‌…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!