كودتاچيان چه در سر دارند؟ كنترل بحران داخلي در غزه!

ديشب (دوشنبه)، مصاحبه خبرنگار اعزامي كانال يك تلويزيون فرانسه با محمود احمدي نژاد از اين شبكه پخش شد. در اين مصاحبه سي دقيقه‌اي، نكاتي بيان شد كه شايد بتوان جزئيات “نقشه راه” كودتاچيان را براي عبور از گردنه سالروز كودتاي ۲۲ خرداد از “خلال” آن درك كرد. اين مطلب تلاش دارد نقشه تداركاتي كودتاچيان براي عبور از اين گردنه صعب العبور را بررسي نمايد. بر اساس محتواي گفته هاي احمدي نژاد و برخي اخبار اين روزها، شايد كشورمان در روزهاي آينده آبستن اتفاقاتي باشد و اگر قضايا بر طبق نقشه كودتاچيان جلو بروند، ممكن است روزهاي تلخي در انتظار جنبش مردمي ايران باشد. هرچند هوشياري ما مي تواند شكستي ديگر را براي “حكومت كودتايي” رقم بزند.

احمدي نژاد در اين گفتگو ابتدا خواهان بازگشت شهروندان فعلي اسرائيلي به كشورهاي مبداء شد؛ كشورهايي كه دهه ها قبل از آن آمده اند. وي سپس با ابراز همدردي با مردم غزه، از موج كمك‌هايي سخن گفت كه به زودي به سوي ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!