خدایگان

پس از “پیروزی اصلاح طلبان ” در تسلط کامل بر ” مجلس شورای اسلامی” و “ریاست جمهوری ” و “شورا های شهر ” در ایران، فرض بر آن بود که اولین گام، تغییر “قانون مطبوعات ” خواهد بود تا آزادی نسبی کوتاه مدت آن رسانه بازپس گردانده شود.

پس از آنکه کروبی، رئیس وقت مجلس، نامه سید علی خامنه ای که دستور مسکوت گذاشتن آن طرح قانونی را داده بود را با عنوان ” حکم حکومتی” لازم الاجرقرائت کرد، کمتر خوشخیالی بود که جا نخورد و بقول معروف دوزاریش نیافتاد که آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

اکنون همان رئیس مجلس مبدعی ” حکم حکومتی” که صراحتاً بر اختیارات خدایگونۀ ولی مطلقه فقیه صحه گذاشت از آن شاکی است.کروبی در اطلاعیه امروز خود از جمله میگوید:

“چرا با توسل به ولایت فقیه تیشه به ریشه قانون اساسی و جهوری اسلامی برخواسته از رأی مردم زده و اختیار و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می دانم در مواردی این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش نیز اعمال کند .”

http://www.sahamnews.org/?p=4091

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!