فضای امنیتی درمراسم سالگرد شهدای سی خرداد وسکوت مادران داغدار

جرس: اولین سالگرد شهدای سی خرداد نیز همانند سالگرد کشته شدگان راهپیمایی ۲۵ خرداد با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
تماس تلفنی خبرنگار جرس با چند تن از خانواده هایی که بر مزار جان باختگان حضور داشتند، با سکوت سنگین آنان و فریادهای ماموران نیروهای امنیتی همراه شد.
خانم نیک پی، مادر اشکان سهرابی در حال بازگشت از بهشت زهرا، با صدای متاثر گفت: مردم خیلی خوب هستند، همه آمدند، اما….نمی توانم حرف بزنم، شرایط خوبی نیست. از صحبت کردن معذورم بدارید.
سکوت این روزها پاسخ بسیاری از خانواده های شهدا است.
خانم رستمی،مادر ندا آقاسلطان نیز به جرس گفت مراسمی برای دختر شهیدش برگزار نخواهد کرد و تنها برای گرامی داشت یاد او به بهشت زهرا خواهد رفت. او هم در برابر پرسش های دیگر سکوت را ترجیح داد.
جمعی از خانواده های شهدای بیست و پنجم خرداد نیز امروز با حضور در بهشت زهرا، خانواده های شهدای سی خرداد را همراهی کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!