فوتبال، فقط جام جهانی

چهل درجه تب داغ فوتبال،  

 انگلیس، هلند، آلمان،

فرانسه، اسپانیا، آمریکا،

برزیل و آرژانتین،

چه میکنند پا به توپ

این کهکشانی ستاره های

پنجاه میلیون دلار به بالا

 در خوشبخت آفریقای سیاه.  

 
پاسهای بلند، یک دوهای کوتاه،

پا به توپ از چپ به راست،

از راست به چپ، چه سانتری،

شوتهای سنگین، فرارهای سبک،

عجب شوتی می زنه جرارد انگلیسی،

چه ضربۀ سَری، عجب دریبلی،

کولاک می کنه این مِسی آرژانتینی با توپ

در آفریقای سیاه.  

 

 
  و آفریقای جام جهانی که

 شیش ملیون سال قبل

در همین مکان شریف،

جدا کرد جناب هومونید

از حضرت شامپانزه حساب،

و سه ملیون سال بعد

 آمد آقا هومو ارکتوس

 و کرد کمی راست کمر

و شد دورتر از حضرت شامپانزه،

و دو ملیون سال بعد

برخاست جدّم هوموساپین

و کرد راست تر کمر و ایستاد

  وتراشید از سنگ ابزار

 و پنهان کرد زیر شنها تخم پرندگان

نابغه جدّم هوموساپین،

و جدا کرد کامل حساب

از جدِّ شما: حضرت شامپانزه،

در آفریقای سیاه.   

 

 
   و هنوز آدم نبود آدم

و حوّا نبود باردار،

که بیرون نهاد پا

جدّم هوموساپین

 از جام جهانی آفریقا

و رفت شمال و شرق و غرب،

و رسید به قطب و انداخت رنگ

و شد سفید و زرد و سرخ

و رفت از قطب به ینگه دنیا

و گشت سرخ پوست

 تا شکار کند ماموت

و بپروراند بوفالو هزاران سال،

و شدند آدم و آدم تر

خلف فرزندان جدّم هوموساپین،

و آمدند ینگه دنیا

و کندند سرخ پوستان را پوست،

و آوردند سیاهان را

 از آفریقای جام جهانی

در کشتی چون حیوانات،

و مُردند به سلامتی در کشتی ها

کرور کرور سیاهان،

 و ساختند در ینگه دنیا مزارع

 ناخوانده مسافران

آفریقای سیاه.

 

 

  و پانصد سال قبل

رسید کشتی های اروپا

به خوشبخت آفریقای سیاه،

و چه می کند زیبا فوتبال

پرتغال و هلند و اسپانیا،

و می کند کولاک با توپ

بلژیک عزیز و فرانسۀ پا به توپ

و گرامی ایتالیا و انگلیس شریف،

و چه سفید است عاج فیلها

و می درخشد با شکوه الماسهای

سرزمین ماندلا و لومومبا

در آفریقای سیاه.

 

 

 و نباد روشن چشمان

جدّ مرحومَم هوموساپین

اگر می دید بیست سال

قبل از جام جهانی قحطی

و برآمده شکم گرسنه کودکان

و قطعه بدنهای کشتار رواندا

و  زنان را هزار هزار تجاوز شده

و ایدزی ها چند ملیون

رو به قبله خوابیده،

و اگر می دید هوموساپین

برمی گشت و باز می شد هومو ارکتوس،

و هومو ارکتوس اگر می دید

  تجارت بردگان

سیصد سال سیاه در آفریقا

برمی گشت و باز می شد جناب هومونید،

 و هومونید اگر می دید

 یک میلیون کشته در صد روز

و  بچّه های باد کرده شکم

و ایدزی روسپیان گرسنه

 برمی گشت و می شد حضرت شامپانزه

در خوشبخت آفریقای سیاه.

 

 

 پاسهای کوتاه، سانترهای بلند،

از چپ به راست یک دو های میلیمتری،

از راست به چپ پاسهای کات دار،

ضربه سر مولر آلمانی،

شوت چهل متری کاکای برزیلی،

دریبلهای سرپای مِسی آرژانتینی،

کاشته های واندر وارت هلندی،

فرارهای رونالدوی پرتغالی،

بیهوش کرده عالم را

هنر بزرگ جادوگران جام جهانی،

و از قلب دفاع، پاس بلند عمر مختار

 به پاتریس لومومبای هافبک

که دریبل می زند مِسی آرژانتینی را سرپا

و فرار می کند لومومبا از مارادونا بهتر

و سانتر می کند توپ را سانتر کردنی،

و بلند شیرجۀ نلسون ماندلا… و گل!

و کولاک می کند آقای گل، ماندلا،

این صد ساله جوان جام جهانی فوتبال

در آفریقای سیاه.    

 
   بهروز مهمان – جون 2010
برای دانلود نسخۀ پی دی اف اینجا کلیک کنید

… .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!