قطع کامل ارتباط تلفنی زندانیان بند ۳۵۰

جرس: ارتباط تلفنی زندانیان سیاسی بند 350 با خانواده‌هایشان از شب گذشته به طور کامل قطع شده است.

به گزارش کلمه، علاوه بر این ساخت و ساز و بنایی نیز همچنان در بند ۳۵۰ ادامه دارد و زندانیان جای مناسب برای خواب و استراحت ندارند. فضای بند نیز همچنان گرم است و هنوز وسایل خنک کننده و مناسب برای این بند نصب نشده است. گاز این بند نیز همچون اندرزگاه هفت چند روزی است که قطع شده و زندانیان مجبور به استحمام با آب سرد هستند.

این در حالی است که دادستان تهران دیروز با اعزام نماینده ای به بند ۳۵۰ دستور رسیدگی به مشکلات زندانیان این بند و بهبود وضع آنان را داده است و زندانیان این بند امیدوارند که دستور دادستان برای رفع مشکلات پیگیری شود.

همچنین از زندان رجایی شهر خبر می‌رسد که سهمیه تلفن زندانیان سیاسی این زندان به چند دقیقه در روز کاهش پیدا کرده است و از طرف دیگر این زندانیان برای یک تلفن یک دقیقه ای باید ساعت ها در صف بایستند.

<... >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!