ناوهواپیمابر آمریکا در سواحل ایران مستقر می شود


 ناوهواپیمابر آمریکا در سواحل ایران مستقر می شود

—————————————————————————

ناوهواپیمابر “هری ترومن” آمریکا در سواحل ایران مستقر می شود

  مسکو، 31 خرداد، خبرگزاری «ریا نووستی»/ ناو هواپیمابر “هری ترومن” به همراه 12 کشتی همراه متعلق به نیروی دریایی آمریکا از کانال سوئز عبور کرده و وارد دریای احمر شد. این مطلب را رسانه های گروهی مصری گزارش می دهند.

گارد ساحلی مصر به خبرنگاران اطلاع داد که این اسکادران از کشتی های نظامی نیروی دریایی آمریکا برای اولین بار طی چند سال اخیر با چنین تعدادی از کانال سوئز عبور کرده که به خاطر عبور آنها چند مسیر اصلی کشتیرانی نیز برای مدتی در منطقه مختل شد.

ناو هواپیمابر “هری ترومن” در حدود 90 بالگرد و جنگنده و همچنین 6000 نیرو حمل می کند.

این ناو هواپیمابر دومین ناو آمریکایی خواهد بود که در سواحل ایران مستقر می شود. آمریکا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!