مجلس شورای اسلامی در کشاکش جنگ قدرت: انحلال یا به توپ بستن؟!

1 تیر- کیهان آنلاین- مجلس شورای اسلامی به واقع هرگز جای نمایندگان واقعی مردم نبوده است. هر بار که اندکی از نمایندگان خواستند نقشی در نمایندگی از منافع موکلان خویش بر عهده بگیرند، با سد عبورناپذیر شورای نگهبان و حکم حکومتی ولی فقیه روبرو گشتند. امروز جنگ قدرت بر سر منابع سیاسی و اقتصادی عظیم درون رژیم به جایی رسیده است که هیچ یک از وابستگان رژیم نمی تواند آن را انکار کند به ویژه آنکه صحن مجلس شورای اسلامی به محل تنازع دو گروه متخاصمی تبدیل شده است که هر یک تلاش می کند غنیمت های جنگی ای به دست آمده از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تقسیم شده در طول سی سال جمهوری اسلامی را از دهان دیگری بکشد و بر سهم خود بیفزاید. ماجرای وقف اموال دانشگاه آزاد یکی از صحنه های مهم این درگیری بیرحمانه اقتصادی است که طرفین را آشکارا به جان هم انداخته است.

در حالی که دولت کنونی شدیدا مخالف وقف اموال دانشگاه آزاد است و می خواهد آن را به عنوان یک… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!