تصویب یک فوریت معتبر بودن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی باتنش درمجلس

سیاست > مجلس – نمایندگان مجلس با فوریت طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد موافقت کردند

به گزارش خبر آنلاین یک فوریت طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی امروز در شرایطی تصویب شد که تنش در جریان تصویب ان مشهود بود.

مخالفت علی مطهری با این طرح و بیان سخنانی درباره کوچک زاده قبل از رای گیری درباره این طرح موجب شد برای لحظاتی فضای مجلس متشنج شود . در نهایت نمایندگان مجلس با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر با فوریت آن موافقت کردند.

این طرح یک فوریتی که با امضای 81 نماینده به مجلس تقدیم شده است در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در خصوص حمایت از مراکز آموزش عالی غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی بود.

بر اساس ماده واحده این طرح به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معت… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!