دعوت از اعضای ایرانیان دات کام…….

 

دعوتنامه به جمع شدن دوستان و همفکرهای مقیم جنوب کالیفرنیا به یک پیک نیک دسته جمعی!

بعد از دو سه سالی خوندن بلاگ ها و کامنت ها هر کسی میفهمه اینجا کی به کیه.

میخوام یه دعوت دستجمعی بکنم از تمام دوستان و همفکرها با خانواده هاشون، بیاین یه روز دور هم جمع بشیم، کبابی و شرابی و عرقی و ورقی، تخته نردی و والیبالی و گل کوچیکی، جهنّم شاید اسباب و آلات الک دولک و خر پلیس و بیخ دیواری هم فراهم شد!

بیاین دور هم جمع بشیم و پنبهء بعضی ها رو بزنیم!

ایندفعه بر خلاف اوندفعه فقط از طریق «کنتاکت» با من تماس بگیرین (گزارشگر و عکاس  دعوت نشده و «اتفاقی رهگذر»  نمیخوایم، خیلی ممنون).

چی میگین؟ هستین؟ 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!