مقام آمریکايی؛ رژيم تهران و تحريک در امر غزه


 مقام آمریکايی؛ رژيم تهران و تحريک در امر غزه

—————————————————————————

رژيم تهران نه تنها كمكى به حل بحران غزه نمى كند، بلكه با اقدامات تحريک آميز خود به این بحران دامن مى زند.

فليپ كراولى سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در يک كنفرانس مطبوعاتى تأكيد كرد، رژيم تهران نقش سازنده ای در غزه ندارد و افزود، من عميقا شک دارم كه مقاصد آنها ماهيت انساندوستانه داشته باشد.

همزمان با اين اظهارات، مجله نيوزويک به نقل از مقامات آمريكايى و اروپايى نوشت، اقدام رژيم تهران براى اعزام چند كشتى به غزه تحريک آميز است.

این در حالیست که سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی گفته یکی از کشتی ها یکشنبه آینده از بندرعباس عازم سواحل غزه می شود.

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/078524.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!