هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران

بجز شعار “استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی” یکی دیگر از شعارهای معروف مردم به جان آمده همان “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” است که چون از دلها برآمد فوراً بر دلها نشست.

حجت الاسلام والمسلمین محسن کدیور که یکی از دانه درشت های بخش اسلامیست جنبش سبز است و سفت و سخت معتقد به قانون اساسی نظام پر برکت و تطابق دین مبین با دموکراسی که البته در ینگه دنیا زندگی میکند سه شنبه شب مهمان برنامۀ تفسیر خبر صدای آمریکا بود.

از جمله سفسطه های ریز و درشتی که حجت الاسلام کدیور بافت که البته با در نظر گرفتن حرفه ایشان قابل درک است، یک عدد دروغ گنده هم چاشنی آنها کرد که تو کت هیچکس نمیرود.

حضرتشان در بارۀ اهداف خود و همکارانشان از جمله فرمودند:

“ما، اولویت اَولمون، این را هم موسوی ذکر کرده و دیگر رهبران جنبش سبز و مردم هم در خیابانهای ایران فریاد زدند، هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران، این شعار اصلی مردم ایران بوده نه مسائل دیگر”.

“هم غزه، هم لبنان”؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!