اختلاف آمريکا و اسرائيل در مورد ايران

ماتيو برودسکی از کارشناسان مرکز سياسی يهوديان در شهر واشنگتن معتقد است که اختلاف نظر بين باراک اوباما و دولت اسرائيل بر سر برخورد با ايران سياست دو کشور را به دو مسير جداگانه خواهد برد. او در مقدمه مطلب خود در روزنامه اسرائیلی جروسالم پست، برنامه هسته ای ايران يکی از مسائل اصلی مورد بحث در سفر بنيامين نتانياهو، نخست وزیر اسرائیل، در اوايل ماه ژوئيه، به واشنگتن خواهد بود.

به نوشته برودسکی آقای نتانياهو از موضع باراک اوباما در اين زمينه نااميد خواهد شد. دليل آن تفاوت عميق در ديدگاههای دو طرف در مورد خطرات ناشی از برنامه هسته ای ايران و اختلاف ارزيابی های آنها در مورد پيامدهای يک اقدام نظامی پيشگيرانه عليه اهداف هسته ای ايران است.

به اعتقاد نويسنده مشکل اوليه اين است که کاخ سفيد تصور می کند اگر رئيس جمهور آمريکا از دوستی آن کشور با اسرائيل بکاهد می تواند از اين عامل برای رسيدن به يک توافق کلان با ايران بهره جويد. آ…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!