یا تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران، یا گزینه نظامی

“ویتالی لیتوین” در مقاله ای که در پایگاه اینترنتی دانشگاه دولتی روابط بین الملل مسکو منتشر شد، نوشت : هفته گذشته اتحادیه اروپا تحریم های شدیدتری علیه ایران به تصویب رساند. در اتحادیه اروپا معتقدند که تحریم هایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ شده، کافی نیست و از دیگر کشورها دعوت می کنند که از برنامه محدودیت های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی حمایت کنند. تصمیم اتحادیه اروپا بعد از تصویب تحریم های تکمیلی علیه ایران توسط کنگره آمریکا صورت گرفت. حال این سئوال مطرح می شود که چه چیز باعث تلاش آمریکایی ها و اروپایی ها جهت تشدید مواضع علیه ایران شده است؟ به اعتقاد تحلیلگران، تحریم های شدید اقتصادی به تضعیف و حتی نابودی بخش نفت و گاز و سیستم بانکی ایران منجر خواهد شد که مستقیما وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور را بدنبال خواهد داشت. بر اساس اندیشه تنظیم کنندگان این تحریم ها، مشکلات اقتصادی باید بر وخامت اوضاع سیاسی در داخل و ف… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!