ارسال پرونده زینب جلالیان به دایره اجرای احکام

کردیش پرسپکتیو: به دنبال تائید حکم اعدام زینب جلالیان در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور، پرونده نامبرده جهت اجرای حکم به دایره‌ی اجرای احکام فرستاده شد.

زينب جلاليان، فعال سياسی اهل ماکو که از دو سال پيش در زندان به سر می‌برد، به اتهام محاربه و همکاری با حزب پژاک در دادگاه بدوی و تجدید نظر به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس رای دادگاه متهم به دليل عضويت در يکی از احزاب مخالف نظام و فعالیت تبلیغی مشمول محاربه شناخته و به مرگ محکوم شده است.

دادگاه رسيدگی به اتهامات زینب جلالیان بدون حضور وکيل مدافع برگزار شده و تنها چند دقيقه به طول انجاميده است.

پرونده زینب جلالیان ،که چندی پیش حکم اعدامش دردادگاه تجدید نظر نیز تایید شد بود ،به دیوان عالی کشور فرستاده شد، که در دیوان عالی نیز همان حکم تایید؛ وبه دایره ی اجرای احکام ارسال گردید، در48 ساعت گذشته بنابر اخبار رسیده دایره اجرای احکام منتظر نامه ی استیذان جهت ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!