مقابله تبلیغاتی با تحریم واردات بنزین

دو روز بعد از تصویب طرح تحریم اضافی جمهوری اسلامی در مجلسین آمریکا که با تائید دولت آن کشور هم روبرو شد دولت احمدی نژاد در واکنشی شتابزده ادعا کرد تا پایان سال آینده در تولید بنزین به خودکفائی خواهد رسید تا تحریم بنزین را دفع کند. همزمان با این ادعای وزارت نفت که به نظر می رسد از جهت تبلیغاتی برای کاستن از نگرانی های عمومی تدارک شده، آشکار گردید که دولت دوباره در صدد وارد کردن بنزین از ونزوئلا برآمده؛آن هم در حالی که نمایندگان مجلس دو ماه قبل فاش کرده بودند قیمتی که دولت چاوز برای فروش بنزین طلب کرده سه برابر بهای جهانی آن است.
در همین حال احتمال اینکه نیروهای نظامی آمریکا مانع از ورود کشتی های حامل بنزین وارداتی به بندرهای ایران شوند، این نگرانی را برای صلح دوستان در جامعه بین المللی ایجاد کرده است که مبادا تحریم بنزین با توجه به نیاز شدید دولت ایران به این ماده سوختی به درگیری های نظامی بینجامد. صدا و سیمای جمهوری ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!