روش عقب نگهداشتن کشورهای در حال توسعه

روش عقب نگهداشتن کشورهای در حال توسعه.

وقتی شما روزنامه ها را میخوانید واقعا متاثر میشوید. تاریخ تمدن اسلامی با آن شکوه و عظمت اکنون چه شده است. تمام جر بحثها اکنون سر داشتن ریش  یا کوتاه بودن و یا بلند بودن آن است؟ و آیات عظام در باره اینکه ریش داشته باشید یا نداشته باشید قلم فرسایی میفرمایند و کشورهای پیشرفته هم بودجه این فتوی ها را داغ میفرمایند. متاسفانه عوض توجه به مطالب مهم که در اسلام هم بارهای یادآوری شده مثل اینکه اگر علم در چین هم هست به آنجا بروید و یا طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است همه را دنبال مطالب سطحی و کم ارزش و پی نخود سیاه میفرستند.

و تمام وسایل ارتباط جمعی غربی هم به این موضوع دامن میزنند. که حجاب بایست چگونه باشد  بدحجاب  متوسط الحجاب  و نیز رنگهای حجاب هم درجه بندی شده است  سیاه قهوه ای پر رنگ و…

هیچ شخص عاقلی هم نیست که بگوید آقاجان اگر شما سطح اخلاق و خوبی و نه دزدی و انسان بودن و عالم و دانشمند بودن را در جامعه بالا ببرید همه این مسایل خود به خود حل خواهدشد.  اگر منظور از حجاب حفظ اخلاق جامعه است که حجاب هیچ تاثیری مثبت ندارد. خودتان مقایسه کنید  فحشا و اعیتاد و اعدام و غارتگری و دزدی  و فساد اکنون بیشتر است یا زمان شاه؟

آقایان خانمها کمی منصف باشید تا مادامیکه که مردم گرسنه اند کار ندارند  دانشگاه کافی ندارند دوستی و مهر با هم ندارند همه یا لااقل اکثریت فکر غارت و دزدی هیزی هستند .. آنوقت بجای آوردن رفاه و دانش  برادری و مهر ورزی و اخلاق خوب به جامعه گفتار ها در باره مسایل فرعی و پیش پا افتاده است.  یک دختر کم سواد و یا بیسواد زود تر فاسد میشود یا یک دختر دانشگاهی پزشگ یا مهندس؟

اسلام یک دین پیشرو و مدرن است. اینهمه در آن به دانش و انسانیت تاکید شده است. متاسفانه تمام مطالبی که باعث پیشرفت است مسکوت گذاشته شده و به مطالب صد تا یک غاز توجه میشود تاقشر کم سواد وعامی کشورهای اسلامی را عقب مانده تر کنند.

دانش  برادری  انسانیت کمک به مستمندان( مگر خودحضرت علی شبانه آذوقه به بینوایان نمیرسانید؟)  داشتن کار  رفاه تحصیل ازدواج در سن های پایین( برای جلوگیری از فساد) داشتن دانشگاه ها فراوان که هرکسی که استعداد دارد بتواند وارد آنها شود. پیش بردن سطح آگاهی و اخلاقی جامعه که خود بخود از اعتیار و فحشا و دزدی و هیزی و فساد جلوگیری میکند وگرنه نمیشودکه برای هرکس چند پلیس استخدام کرد تا به زور به مردم اخلاق و ادب و اطاعت صرف بیاموزند. 

درخت تو گر بار دانش بگیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را.  ثروتهای ما بایست خرج علم و دانش بشود نه مقبره سازی و اصراف و خرجهای بیهوده.

آقایان آیات عظام  نگذارید که دین بعنوان یک خرافه و یک علت عدم پیشرفت علمی و اجتماعی معروف شود کاری که دولتهای غارتگر عقب نشسته دوست دارند که گفته و کرده بشود نشان بدهید که واقعا شما علما و دانشمند هستید و ملت های اسلامی را به همان پایه علمی گذشته برسانید تا بتوانند با غربی ها و مسیحیان که از اسلام عقب مانده تر بودند دوباره به افتخارات علمی و اخلاقی دست یابند و برتر شوند. جنگهای بین شیعه و سنی  و سایر مذاهب و دعواهای بیهوده و فشار و زورچپانی هیچ کدام به نفع ما نیست. به اصل مطلب توجه کنید  به معتادان توجه بفرمایید  به بیکاران رسیدگی کنید به آنانی که میخواهند ادامه تحصیل بدهند رسیدگی بفرمایید. اینها مهم است  نه زور چپان کردن اخلاق که هیچ اثری ندارد و برعکس عمل میکند زیرا هر عملی به زور عکس عمل بوجود میآورد. و ناگهان قابلمه چپه میشود. امیر شما

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!