عفو و تخفيف مجازات ٧٠٨ نفر از محكومان دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و ساير محاكم

حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه براي عفو و تخفيف مجازات ٧٠٨ نفر از محكومان دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و ساير محاكم موافقت كردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!