اموال دانشگاه آزاد در حال جابجايی است

(( اموال دانشگاه آزاد در حال جابجايی است   ))

—————————————————————————

روزنامه جوان‌ وابسته به سپاه پاسداران: : شنيده‌ها از اخبار جلسات محفلي پدرخوانده بعضي آقايان متمول و قريب الاستعفاء، حكايت از برنامه ريزي براي جابجايي‌هايي در دانشگاه آزاد دارد.

در اين محفل به رئيس قديمي اين مركز بسيار ثروتمند توصيه شده كه مانع از آبروريزيهاي بيشتر شده و محيط را تميز كاري نمايند.

همين خبر مي افزايد كه فرمان جابجابي بعضي امكانات سرمايه اي و املاك سرگردان ودارائيهاي سرمايه‌گذاري شده و… صادر گرديده و به زودي تحركات بسيار زيادي در اين رابطه انجام خواهد شد.

بنظر مي‌رسد برخي چهره‌ها از فضاي شلوغ كنوني نهايت بهره‌برداري را كرده اند و طرح اموال قابل تصاحب را در برنامه‌كاري خود لحاظ نموده‌اند، لذا با توجه به اينكه مسئولين اين دانشگاه در گذشته احتمال حسابرسي و بازرسي‌ها را مي د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!