صدور حکم قصاص برای متهمان بازداشتگاه کهریزک

رهانا: روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور دو حکم قصاص برای متهمان بازدشتگاه کهریزک و از ادامه تحقیقات در مورد حادثه کوی دانشگاه و مجتمع سبحان خبر داد.

به گزارش رهانا و به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ در جلسات دادگاه «اولیاء دم، جمعی از شکات و وکلای آنان حضور» داشته‌اند.

در این اطلاعیه آمده است: پس از پایان رسیدگی، دادگاه بر اساس تحقیقات انجام شده ،نظریات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیرجوادی فر، محسن روح الامینی و محمدکامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس و ۹ متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه،جزای نقدی،انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم کرده و یکی از متهمان نیز به دلیل عدم احراز جرم، از … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!