BAHAI’S IN IRAN بهائی ها در ایران

   

حمله سازمان داده شده مردان ناشناس با بلدوزر و لودر به روستائی در شمال ایران و خراب کردن نزدیک به پنجاه خانه بهائی ها در این روستا آذار و اذیت بهائی ها در ایران را به اوج تازه ای رسانده است. امروز کلیه اعضای رهبری بهائی ها در ایران در زندان هستند – جرمشان: جاسوسی برای اسرائیل. چرا بهائی ها در ایران به این اندازه اذیت می شوند؟ گزارش مستندی کسری ناجی را از مرکز جانی بهائی ها در شهر حیفا در شمال اسرئیل.

این برنامه ها توسط بخش تولید فیلم های مستند بی بی سی و یا شرکت های مستقل تهیه شده اند و طیف وسیعی از موضوعات گوناگون از جمله علوم، معم… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!