احمدی نژاد:ایران با آمریکا روابط اقتصادی ندارد که از تحریم ضرر کند

رای همگان روشن است که دولت و مردم ژاپن خواهان جمع‌آوری پایگاه‌های نظامی آمریکا از این کشور است، اما به علت فشارهای فراوان قدرت‌های سلطه‌گر به دولت ژاپن، این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است، بنابراین ایران، دولت ژاپن را در مورد قطعنامه مقصر نمی‌داند. البته اگر کسی بخواهد این قطعنامه را به اجرا در آورد بطور طبیعی ما هم در مقابل، تصمیم لازم را خواهیم گرفت.

ایران یک ملت و کشور زنده و در حال حرکت است. سال گذشته 40 میلیون نفر یعنی 85 درصد مردم در انتخاباتی کاملاً آزاد مشارکت کردند که رکوردی در عرصه انتخابات جهان به شمار می‌رود. ملت ایران ملتی حزبی نیست، اگر چه مردم ممکن است انتخاب‌های متفاوت داشته باشند، اما همه با هم دوست و خواهان پیشرفت و آبادانی ایران بوده و در مقابل دشمنان متحد و یکپارچه عمل می‌کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!