برای خاتمه ناراحتی ها بایست دکان سو استفاده چیان از ادیان الهی بسته شود؟

برای خاتمه ناراحتی ها بایست دکان سو استفاده چیان از ادیان الهی بسته شود؟

فکر کنم که دیگر ذکر مصیبت کافی است بایست مشگل را حل کرد. اگر ریگی به کفشها نباشد بایست کل مشگل در جهان حل گردد.

بهاییان در آمریکا دارای قدرت و نفوذ هستند و ظاهرا هم همه گونه آزادی دارند. مسلمانان آمریکا هم که نه چندان کم هستند و نه بدون معلومات علمی و دینی و ماشاالله این همه دکتر علوم دینی و آیت الله های عظمی در آمریکا ساکن هستند چرا این مشگل را یکباره حل نمیفرمایند.

مسلم است که در راه دین عده ای به نوایی میرسند و گروهی هم قربانی میشوند. گروهی در کاخهای زرین زندگی میکنند و گروهی هم سرشان بریده شده و در زندانها بسر میبرند. حضرت مسیح در خیابانها میخوابیدند و مقلدانشان در کاخهای باشکوه بسر میبرند و از صدقه سر حضرت مسیح میلیونها نفر از این رهگذر دین به ثروت مکنت و قدرت رسیده اند. همچنین شیوخ عرب در ناز و نعمت و قدرت و ثروت غرق شده اند و در کاخهای افسانه ای هزار یکشبی بسر میبرند و شهرزاده های کمر باریک  زیبا کنیزیشان را میفرمایند و بچه مسلمان دیگری در فلاکت و بیماری و فقر دست و پا میزند.

پیرمردی وارسته تمامی شب و روز خود را به دعا خواندن میگذارند و مسلمانی خوب و نیک است و پیرزن بهایی دیگر با ریختن اشگ تاریخ شهدای بهایی و یا بابی را میخواند. ایمان های محکم پسر بچه های مسلمان را به آغوش مرگ میکشاند تا برای رسیدن به محبوب و یا شاید هم آغوشی حوریان مه پیکر به بهشت موعود راه یابند. و مونا ها هم طناب دار را میبوسند و بر گردن می نهند و عاشقانه در راه باور و معشوق خود با طناب دار در بین هوا و آسمان میرقصند تا جان دهند و پر پر شوند.

جوانان ایرانی و دخترکان و پسران ایرانی به علت رانده شده از میهن در کشورهای مثلا پیشرفته در پی آزادی و زندگی بهتر و امکانات بیشتر با هزار گرفتاری دست بگریبان میباشند و آنانکه حساس ترند و طاقت کمتری دارند خود کشی میکنند.

دزدان و هیزان هم به جمع آوری ثروتهای غیر مشروع مشغولند و میگویند پانزده میلیون ایرانی تنها در ایران معتادند.

و آقایان دانشمندان ما سر مطالب صد تا یک غاز بحث و جدل دارند.

آقایان علمای دین و آیت الله های نخبه و معظم شما که به کتابهای ادبی و علمی دسترسی دارید و مثلا مولوی و سعدی و ابن سینا را خوانده اید و دریایی از علم دین و دانش در وجود خود دارید چرا به حل مشگلات اقدام نمیفرمایید؟

این همه ثروت نفت و این همه درآمدهای سهم امام را برای مردم و علم بکار ببندید.

در امریکا میلیونها مسلمان زندگی میکنند و در بین آنان دانشمندان علوم دینی و آیت الله یا حج اسلامی کم نیستند بیایید این مشگل ها را حل کنید. مشگل شیعه و سنی  بهایی و مسلمان و…

با ترتیب یک میز گرد بیایید اختلافات بین ادیان را روشن کنید یا همدیگر را قبول کنید تا مقلدان شما به آزار همدیگر نپردازند و یا با آوردن دلیلهای منطقی طرفهای مقابل را رهنمایی بفرمایید  میدانید که درغیر اینصورت این مشگل همچنان باقی میماند و بهانه ای به دست سوادگران جنگ و قاچاق و مواد مخدر و مواد ممفجره داده اید و بی جهت تعدادی از مردم کشته و قربانی خواهند شد چه بسا که خود شما و حتی فامیل خود شما هم قربانی این بی انصافی ها بشوند پس تا دیر نشده با ارشاد و بحث مشگل را حل کنید. 

اجازه ندهید که با کشتن و بستن مردم بهانه غارت به دیگران را بدهند تا دکان جدیدی بیآرایند.

فساد و کلاهبرداری سو استفاده از دین و مذهب دارد بصورت یک حرفه در میآید و دود آن به چشم همه خواهد رفت.  در راه وحدت و یگانگی قدم بردارید و با مکالمه و گفتگو با همتایان خودتان دریک میز گرد به اینهمه جدل و جنگ پایان بدهید.

نگذارید که شیادان دینی و بی دینان در لباس دین از دین سو استفاده کنند همانطوریکه دیدید آنان حتی نوه پیامبر را هم سر میبرند پس به کسان دیگر هم رحم نخواهد کرد. فکر نکیند که شما را امان هستید فردا ممکن است لبه تیغ بر گردن شما هم قرار بگیرد؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!