مجسمه‌هاي جديد اين هفته جايگزين “سرقتي “ها مي‌شوند

سخنگوي شهرداري تهران گفت: در هفته جاري مجسمه‌هاي جديد جايگزين “مجسمه‌ “هاي سرقتي مي‌شوند.

محمدهادي ايازي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به اينكه 12 مجسمه در 3 ماهه اول سال جاري در تهران به سرقت رفته است، گفت: 8 تا 9 قطعه از اين مجسمه‌ها ساخته شده است.

سخنگوي شهرداري تهران ادامه داد: طي هفته جاري اين مجسمه‌ها در تهران نصب مي‌شوند.

ايازي با بيان اينكه مجسمه‌هاي جايگزين را همان سازندگان اوليه ساخته‌اند، گفت: به جزء چند مجسمه كه سازندگان آنها در قيد حيات نيستند؛ بقيه توسط سازندگان اصلي ساخته شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!