اجرای حکم قطع دست در ملایر

خبرگزاری حقوق بشر ایران – رهانا

این فرد به اتهام سرقت دستگیر شده بود وبراساس حکم مرجع قضایی، به قطع دست محکوم شد.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران به نقل از روزنامه ی کیهان حکم صادره با حضور مسئولان قضایی ملایر و نمایندگان اجرای احکام دادگستری استان همدان، به اجرا درآمد.

گفتنی است قطع عضو یکی دیگر از مجازاتهای وحشیانه ای است که حکومت ایران برای ایجاد وحشت در جامعه اجرا می‌کند.

پایان پیام

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!