«صدورحکم اعدام محمدرضا حدادی»

بنابر اعلام خانواده محمدرضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در ۱۵ سالگی دستگیر شده بود، حکم اعدام وی روز چهارشنبه، ۱۶ تیرماه اجرا خواهد شد.

خانواده این نوجوان محکوم به اعدام ابراز داشتند که «احضاریه‌ای برای روز چهارشنبه به دست آنان رسیده و در آن قید شده که محمدرضا، روز چهارشنبه اعدام خواهد شد.»

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کرده‌اند. از جمله در یکی از بیانیه‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده است: «مجازات مرگ برای نوجوانانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شود طبق قوانین بین‌المللی ممنوع شده و این ممنوعیت مطلق است.

این در حالی است که ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسانده که حکم اعدام حدادی خلاف بر این کنوانسیون است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!