فضل‌الله هرگز مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای را نپذیرفت

علامه فضل‌الله فقیه و مرجع تقلیدی بود که همواره سعی داشت در فقه شیعه
نوآوری کرده و فتواهایی بر اساس شرایط زمان و مکان صادر کند. به عنوان
مثال، وی از جمله معدود فقهیان شیعه است که برای تعیین روز شروع ماه رمضان و
عید فطر به رؤیت ماه معتقد نبوده و از علم نجوم استفاده می‌کرد و در این
زمینه با اساتید و پژوهشگران دانشگاه آمریکایی بیروت نیز همکاری و هم‌فکری
داشت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!