چِرا آرژانتینْ باختْ؟

با عرض سلام و درود به خدمت عظیم الشئن،اَمین اَلشریعه،حضرت جَهانشاهْ خانِ جاویدْ.

انا للمارادونا و انا الیه الآرجنتینیون

سر سلسله امرا را كردگار احد، امر و عمر سرمد دهاد.

شب گذشته در نهایت تاثر و تأسف با خبر گشتیم که تیم محبوب شمیرانیها.. آرژانتین به تیم معدوم النازی الهیتلری آلمان باخت !

ما تصمیم گرفتیم که علت را بررسی‌ کنیم و طبق یک سری تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که علت باخت این تیم محبوب قلبهای شمیرانی به خاطر این بوده است که جناب افضل الفازلین،رئیس الروسا، حضرت پا طلا.. آقای مارادونا قبل از بازی، یک عدد بوسه به عکس مارمولک المصباح، لعنت الله الدائم زده است و همین باعث باخت این تیم شده است.

از آنجا که ما از طفولیت آبی پرست بوده.. هوادارالتاجْ بوده ایم،این عکس را در اختیار شما قرار میدهیم،باشد که مورد عبرت دیگر قلداران زمانه رسد تا درس گیرند و به آغوش خلق باز گردند.

دُعاگو…شراب قرمز

پاریس ژولیه ۲۰۱۰

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!