نایب رئیس مجلس:دانشگاه آزاد طی یکسال گذشته روبروی منافع نظام قرارداشته است

جـــرس: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است “مسیری كه دانشگاه آزاد در سال گذشته طی كرده، با اهداف اولیه تشكیل آن دانشگاه فاصله زیاد و بعضا در مقابل منافع نظام قرار داشته است.” وی حضور میرحسین موسوی در جلسه اخیر هیئت موسس دانشگاه آزاد را مورد حمله قرار داد و مدعی شد “حضور یكی از سران فتنه در جلسه مسئولان دانشگاه آزاد برای نیروهای انقلاب قابل تحمل نیست.”
به گزارش فارس، سید شهاب‌الدین صدر در دیدار با اعضای جامعه وعاظ تهران، با بیان اینكه “جریان فتنه كه امروز بیشتر جلوه گر شده، بر ایجاد اختلاف و تفرقه در كشور سرمایه‌گذاری جدی كرده است”، اظهار عقیده کرد “دشمن همواره در پی ایجاد تفرقه و اختلاف بوده و از این حربه دشمنان انقلاب و اسلام همیشه استفاده كرده‌اند و در هر زمان با توجه به شرایط و موقعیت، طراحی خاصی كرده‌اند.”
عضو منتصب دولت در هیئت امنای دانشگاه آزاد، در ادامه سخنان خود، به تشریح وضعیت آن … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!