کروبی هم یکدفعه مجتهد شد

مهدي كروبي كه در انتخابات رياست جمهوري سال 88 از بين 4 كانديدا نفر پنجم شده بود، توسط سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام “مجتهد” لقب گرفت.

به گزارش «خبرنامه دانشجويان ايران»، سايت مجمع تشخيص در اقدامي جالب توجه اعلام كرد كه كروبي به درجه اجتهاد رسيده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!